Bargerveen - 't Veenland


Het Bargerveen is een natuurgebied midden in ’t Veenland, in de gemeente Emmen. Het gebied bestaat voornamelijk uit hoogveen en is een restje van het Boertangermoeras. In het gebied kunnen prachtige routes gewandeld en gefietst worden. Het Bargerveen bestaat uit drie delen: het Amsterdamsche Veld in het midden, het Meerstalblok in het noorden en het Schoonebeekerveld in het zuiden. In Nederland bestaan nog twee gebieden waar levend hoogveen te vinden is, het Bargerveen is daar een van; helaas niet meer in perfecte staat. Tot 1968 bestond de vegetatie uit voornamelijk droge en vochtige heide en berkenbos. Na 1968 heeft de overheid een deel van het veengebied gekocht en aan Staatsbosbeheer overgedragen, om een kostbaar stuk natuurgebied en bijzondere planten- en dierensoorten te redden. Verschillende maatregelen zijn met succes ingevoerd en daardoor zijn er veel mogelijkheden voor bepaalde plantensoorten om zich te ontwikkelen. Bron: drenthe.nl


Wandel en fietsroutes:


Vind hier een passende fietsroute om te genieten van het mooie bargerveen


Extra links:Bedrijfsimpressie


Compilatie van foto's van het bedrijf

De aspergeschilmachine: